Okategoriserade »

Bryggudden

Bryggudden

Objekt: Bostäder, kommersiella lokaler och parkeringshus
Omfattning: 62 bostäder och 2 kommersiella lokaler och parkeringshus
Byggstart: Projektet kommer att etappindelas med byggstart våren 2011
Omsättning: Cirka 250 miljoner (Etapp 1)
Beställare: Uddprojektett AB


Referensprojekt

SBAB Mercurius
Om- och tillbyggnad av Mercurius 14
Butiksomställning Netto blir COOP
Omställning Netto blir Coop
O’learys Karlstad
Ombyggnation till ny nöjesanläggning
Nytt kafferosteri Löfbergs
Nybyggnad av Kafferosteri i Välsviken
Next generation Gruvöns bruk
Ny pappersmaskin KM7, rullager och markarbeten
Brf. Grand Hotell
Om- och tillbyggnad av gamla Grand hotell till bostäder
RH150, Rockhammars Bruk
Objekt: Ny CTMP anläggning på Rockhammars Bruk, RH150
Löfbergs logistics höglager Välsviken
Nytt centrallager för distribution av kaffe i hela Europa
NRH Ålesund AS
Kommersiella lokaler