Okategoriserade »

Bryggudden

Bryggudden

Objekt: Bostäder, kommersiella lokaler och parkeringshus
Omfattning: 62 bostäder och 2 kommersiella lokaler och parkeringshus
Byggstart: Projektet kommer att etappindelas med byggstart våren 2011
Omsättning: Cirka 250 miljoner (Etapp 1)
Beställare: Uddprojektett AB


Referensprojekt

SBAB Mercurius
Om- och tillbyggnad av Mercurius 14
Butiksomställning Netto blir COOP
Omställning Netto blir Coop
Ny handelspark kvarteret Pengen
Ny handelspark kvarteret Pengen
O’learys Karlstad
Ombyggnation till ny nöjesanläggning
Nytt kafferosteri Löfbergs
Nybyggnad av Kafferosteri i Välsviken
Next generation Gruvöns bruk
Ny pappersmaskin KM7, rullager och markarbeten
Brf. Grand Hotell
Om- och tillbyggnad av gamla Grand hotell till bostäder
RH150, Rockhammars Bruk
Objekt: Ny CTMP anläggning på Rockhammars Bruk, RH150
Löfbergs logistics höglager Välsviken
Nytt centrallager för distribution av kaffe i hela Europa