Pågående projekt »

Rivning och sanering COOP Värmlands Produktionsanläggning

Rivning och sanering COOP Värmlands Produktionsanläggning

Objekt: Rivning och Sanering av Coop Värmlands tidigare produktionsanläggning i Karlstad

Omfattning: Rivning av byggnader och sanera marken, delta vid framtagandet av ny detaljplan för området samt försäljning marken

Färdigställt/färdigställs: Prel. 2022

Beställare: Coop Värmland

Vår roll: Projektledare


Pågående projekt

Butiksomställning Netto blir COOP
Rivning och sanering COOP Värmlands Produktionsanläggning
Objekt: Rivning och Sanering av Coop Värmlands tidigare produktionsanläggning i Karlstad Omfattning: Rivning av byggnader...
Ny handelspark kvarteret Pengen
Kvarteret Gäddan 14