Pågående projekt »

Rivning och sanering COOP Värmlands Produktionsanläggning

Rivning och sanering COOP Värmlands Produktionsanläggning

Rivning och Sanering av Coop Värmlands tidigare produktionsanläggning

 

Objekt: Rivning och Sanering av Coop Värmlands tidigare produktionsanläggning i Karlstad

Omfattning: Rivning av byggnader och sanera marken, delta vid framtagandet av ny detaljplan för området samt försäljning marken

Färdigställt/färdigställs: Prel. 2022

Beställare: Coop Värmland

Vår roll: Projektledare


Pågående projekt

Tullholmsviken kvarter 4 & 7
Nybyggnation av tre kvarter med 900 lägenheter
Nordea Mercurius
Ombyggnation av plan 0-2
Flexit, Örje Norge
Nybyggnation av Lager och kontor
Rivning och sanering COOP Värmlands Produktionsanläggning
Rivning och Sanering av Coop Värmlands tidigare produktionsanläggning   Objekt: Rivning och Sanering av Coop...
Kvarteret Gäddan 14
Kv. Gäddan 14, 49 st. hyreslägenheter