Om PSM AB

PSM AB startades 2012 av Bjarne Andersson och Per-Ove Eriksson. Båda med lång erfarenhet från projektutveckling och projektledning i
bygg- och fastighetsbranschen. PSM AB,s värdeord är utveckling, samverkan och förtroende.

Vår vision är att framgångsrikt utveckla projekt som positivt bidrar till samhällsutvecklingen.