Pågående Projekt

Exempel på projekt där vi har helhets- eller genomförandeansvar


Nytt kafferosteri Löfbergs
Nybyggnad av Kafferosteri i Välsviken Färdigställs: 2020 Beställare: Kaffehuset i Karlstad Vår roll i projektet:...
Next generation Gruvöns bruk
Ny pappersmaskin KM7, rullager och markarbeten. Färdigställande: Våren/sommaren -19 Omsättning: Totalbudget ca. 6 miljarder. Beställare:...
Brf. Grand Hotell
Om- och tillbyggnad av gamla Grand hotell till bostäder Beställare är Prepart, färdigställande våren 2019...