Pågående Projekt

Exempel på projekt där vi har helhets- eller genomförandeansvar


Thermia: Arvika
Nybyggnation av produktionshall
Ny pelletsfabrik och panna, Moelven Valåsen
Objekt: Ny pelletsfabrik och panna, Moelven Valåsen Omfattning: Nybyggnation av en Pelletsfabrik Färdigställt/färdigställs: Årsskiftet 2024/2025...
Nordic Paper BHB 2026
Nordic Paper driver sedan 2020 ett arbete för att klarlägga förutsättningar för att utöka produktionen...
Tullholmsviken kvarter 4 & 7
Nybyggnation av tre kvarter med 900 lägenheter
Flexit, Örje Norge
Nybyggnation av Lager och kontor