Pågående Projekt

Exempel på projekt där vi har helhets- eller genomförandeansvar


SBAB Mercurius
Om- och tillbyggnad av Mercurius 14
Nordea Mercurius
Ombyggnation av plan 0-2
Flexit, Örje Norge
Nybyggnation av Lager och kontor
Butiksomställning Netto blir COOP
Omställning Netto blir Coop
Rivning och sanering COOP Värmlands Produktionsanläggning
Rivning och Sanering av Coop Värmlands tidigare produktionsanläggning  
Ny handelspark kvarteret Pengen
Ny handelspark kvarteret Pengen
Kvarteret Gäddan 14
Kv. Gäddan 14, 49 st. hyreslägenheter