Pågående projekt »

Butiksomställning Netto blir COOP

Butiksomställning Netto blir COOP

Omställning Netto blir Coop

Objekt: Omställning Netto blir Coop

Omfattning: Omställning av två Nettobutiker som blir Coop. Butikerna töms helt och ersätts med ny inredning, kyl- och frysdiskar, kylmaskin m.m.

Färdigställt/färdigställs: November 2021

Beställare: Coop Värmland

Vår roll: Projekt- och byggledare för butiksomställning


Pågående projekt

SBAB Mercurius
Om- och tillbyggnad av Mercurius 14
Nordea Mercurius
Ombyggnation av plan 0-2
Flexit, Örje Norge
Nybyggnation av Lager och kontor
Butiksomställning Netto blir COOP
Omställning Netto blir Coop Objekt: Omställning Netto blir Coop Omfattning: Omställning av två Nettobutiker som...
Rivning och sanering COOP Värmlands Produktionsanläggning
Rivning och Sanering av Coop Värmlands tidigare produktionsanläggning  
Ny handelspark kvarteret Pengen
Ny handelspark kvarteret Pengen
Kvarteret Gäddan 14
Kv. Gäddan 14, 49 st. hyreslägenheter