Pågående projekt »

Flexit, Örje Norge

Flexit, Örje Norge

Nybyggnation av Lager och kontor

Objekt: Utbyggnad av lager och kontor

Omfattar: Utbyggnad av Lagerhall och ombyggnad av kontor, omklädningsrum m.m.

Beställare: Flexit AS

Vår roll: Projekt-och byggledning


Pågående projekt

SBAB Mercurius
Om- och tillbyggnad av Mercurius 14
Nordea Mercurius
Ombyggnation av plan 0-2
Flexit, Örje Norge
Nybyggnation av Lager och kontor Objekt: Utbyggnad av lager och kontor Omfattar: Utbyggnad av Lagerhall...
Butiksomställning Netto blir COOP
Omställning Netto blir Coop
Rivning och sanering COOP Värmlands Produktionsanläggning
Rivning och Sanering av Coop Värmlands tidigare produktionsanläggning  
Ny handelspark kvarteret Pengen
Ny handelspark kvarteret Pengen
Kvarteret Gäddan 14
Kv. Gäddan 14, 49 st. hyreslägenheter