Pågående projekt »

Flexit, Örje Norge

Flexit, Örje Norge

Nybyggnation av Lager och kontor

Objekt: Utbyggnad av lager och kontor

Omfattar: Utbyggnad av Lagerhall och ombyggnad av kontor, omklädningsrum m.m.

Beställare: Flexit AS

Vår roll: Projekt-och byggledning


Pågående projekt

Thermia: Arvika
Nybyggnation av produktionshall
Ny pelletsfabrik och panna, Moelven Valåsen
Objekt: Ny pelletsfabrik och panna, Moelven Valåsen Omfattning: Nybyggnation av en Pelletsfabrik Färdigställt/färdigställs: Årsskiftet 2024/2025...
Nordic Paper BHB 2026
Nordic Paper driver sedan 2020 ett arbete för att klarlägga förutsättningar för att utöka produktionen...
Tullholmsviken kvarter 4 & 7
Nybyggnation av tre kvarter med 900 lägenheter
Flexit, Örje Norge
Nybyggnation av Lager och kontor Objekt: Utbyggnad av lager och kontor Omfattar: Utbyggnad av Lagerhall...