Pågående projekt »

Kvarteret Gäddan 14

Kvarteret Gäddan 14

Kv. Gäddan 14, 49 st. hyreslägenheter

Objekt: Kv. Gäddan 14, 49 st. hyreslägenheter

Omfattning: Rivning av befintliga byggnader på Grevgatan 6, samt nybyggnad av 49 st. lägenheter för Wermlands Invests framtida förvaltning.

Färdigställt/färdigställs: Hösten 2021

Totalkostnad: ca. 60 milj.

Beställare: KB Gäddan

Vår roll: Biträdande projektledare, projekteringsledning, upphandling, bygg och kvalitetsledning samt KA


Pågående projekt

Tullholmsviken kvarter 4 & 7
Nybyggnation av tre kvarter med 900 lägenheter
Nordea Mercurius
Ombyggnation av plan 0-2
Flexit, Örje Norge
Nybyggnation av Lager och kontor
Rivning och sanering COOP Värmlands Produktionsanläggning
Rivning och Sanering av Coop Värmlands tidigare produktionsanläggning  
Kvarteret Gäddan 14
Kv. Gäddan 14, 49 st. hyreslägenheter Objekt: Kv. Gäddan 14, 49 st. hyreslägenheter Omfattning: Rivning...