Pågående projekt »

Kvarteret Gäddan 14

Kvarteret Gäddan 14

Objekt: Kv. Gäddan 14, 49 st. hyreslägenheter

Omfattning: Rivning av befintliga byggnader på Grevgatan 6, samt nybyggnad av 49 st. lägenheter för Wermlands Invests framtida förvaltning.

Färdigställt/färdigställs: Hösten 2021

Totalkostnad: ca. 60 milj.

Beställare: KB Gäddan

Vår roll: Biträdande projektledare, projekteringsledning, upphandling, bygg och kvalitetsledning samt KA


Pågående projekt

Butiksomställning Netto blir COOP
Rivning och sanering COOP Värmlands Produktionsanläggning
Ny handelspark kvarteret Pengen
Kvarteret Gäddan 14
Objekt: Kv. Gäddan 14, 49 st. hyreslägenheter Omfattning: Rivning av befintliga byggnader på Grevgatan 6,...