Pågående projekt »

SBAB Mercurius

SBAB Mercurius

Om- och tillbyggnad av Mercurius 14

Objekt: Om- och tillbyggnad av Mercurius 14

Omfattning: Om- och tillbyggnad av kontor, förråd och andra lokaler

Beställare: Tingsvalvet M14 AB

Vår roll: projekt-och byggledning


Pågående projekt

SBAB Mercurius
Om- och tillbyggnad av Mercurius 14 Objekt: Om- och tillbyggnad av Mercurius 14 Omfattning: Om-...
Nordea Mercurius
Ombyggnation av plan 0-2
Flexit, Örje Norge
Nybyggnation av Lager och kontor
Butiksomställning Netto blir COOP
Omställning Netto blir Coop
Rivning och sanering COOP Värmlands Produktionsanläggning
Rivning och Sanering av Coop Värmlands tidigare produktionsanläggning  
Ny handelspark kvarteret Pengen
Ny handelspark kvarteret Pengen
Kvarteret Gäddan 14
Kv. Gäddan 14, 49 st. hyreslägenheter