Pågående projekt »

Nordea Mercurius

Nordea Mercurius

Ombyggnation av plan 0-2

Objekt: Ombyggnation av plan 0-2

Omfattning: ombyggnad av lokaler för Nordea Bank

Beställare: Tingsvalvet M14 AB

vår roll: Projekt-och byggledning

 


Pågående projekt

SBAB Mercurius
Om- och tillbyggnad av Mercurius 14
Nordea Mercurius
Ombyggnation av plan 0-2 Objekt: Ombyggnation av plan 0-2 Omfattning: ombyggnad av lokaler för Nordea...
Flexit, Örje Norge
Nybyggnation av Lager och kontor
Butiksomställning Netto blir COOP
Omställning Netto blir Coop
Rivning och sanering COOP Värmlands Produktionsanläggning
Rivning och Sanering av Coop Värmlands tidigare produktionsanläggning  
Ny handelspark kvarteret Pengen
Ny handelspark kvarteret Pengen
Kvarteret Gäddan 14
Kv. Gäddan 14, 49 st. hyreslägenheter