Pågående projekt »

Nordic Paper BHB 2026

Nordic Paper BHB 2026

Nordic Paper driver sedan 2020 ett arbete för att klarlägga förutsättningar för att utöka produktionen vid anläggningen i Bäckhammar med 50 000 ton massa.

Expansionsplanen består av tre delar, ett nytt renseri för ökad flexibilitet gällande råvaruanskaffning, miljörelaterade investeringar bl.a. i form av en ny utloppsledning för renat processvatten, samt investeringar för ökad massa- och pappersproduktion.

PSM:s roll är som byggkoordinator och har ett övergripande ansvar för samordning av byggaktiviteter inom programmet.


Pågående projekt

Thermia: Arvika
Nybyggnation av produktionshall
Ny pelletsfabrik och panna, Moelven Valåsen
Objekt: Ny pelletsfabrik och panna, Moelven Valåsen Omfattning: Nybyggnation av en Pelletsfabrik Färdigställt/färdigställs: Årsskiftet 2024/2025...
Nordic Paper BHB 2026
Nordic Paper driver sedan 2020 ett arbete för att klarlägga förutsättningar för att utöka produktionen...
Tullholmsviken kvarter 4 & 7
Nybyggnation av tre kvarter med 900 lägenheter
Flexit, Örje Norge
Nybyggnation av Lager och kontor