Pågående projekt »

Ny handelspark kvarteret Pengen

Ny handelspark kvarteret Pengen

Objekt: Ny handelspark kvarteret Pengen

Omfattning: Nybyggnation av en ICA-butik om cirka 3700 kvm samt option på handelslokaler om cirka 6000 kvm.

Färdigställt/färdigställs: Sommar 2021

Totalkostnad: Ca. 60 milj.

Beställare: Charlottenbergs handelspark AB

Vår roll: Projektledare, Bitr Projektledare, projekteringsledning, upphandling, bygg och kvalitetsledning samt KA


Pågående projekt

Butiksomställning Netto blir COOP
Rivning och sanering COOP Värmlands Produktionsanläggning
Ny handelspark kvarteret Pengen
Objekt: Ny handelspark kvarteret Pengen Omfattning: Nybyggnation av en ICA-butik om cirka 3700 kvm samt...
Kvarteret Gäddan 14