Pågående projekt »

Ny handelspark kvarteret Pengen

Ny handelspark kvarteret Pengen

Ny handelspark kvarteret Pengen

Objekt: Ny handelspark kvarteret Pengen

Omfattning: Nybyggnation av en ICA-butik om cirka 3700 kvm samt option på handelslokaler om cirka 6000 kvm.

Färdigställt/färdigställs: Sommar 2021

Totalkostnad: Ca. 60 milj.

Beställare: Charlottenbergs handelspark AB

Vår roll: Projektledare, Bitr Projektledare, projekteringsledning, upphandling, bygg och kvalitetsledning samt KA


Pågående projekt

Tullholmsviken kvarter 4 & 7
Nybyggnation av tre kvarter med 900 lägenheter
Nordea Mercurius
Ombyggnation av plan 0-2
Flexit, Örje Norge
Nybyggnation av Lager och kontor
Rivning och sanering COOP Värmlands Produktionsanläggning
Rivning och Sanering av Coop Värmlands tidigare produktionsanläggning  
Ny handelspark kvarteret Pengen
Ny handelspark kvarteret Pengen Objekt: Ny handelspark kvarteret Pengen Omfattning: Nybyggnation av en ICA-butik om...
Kvarteret Gäddan 14
Kv. Gäddan 14, 49 st. hyreslägenheter