Pågående projekt »

Ny pelletsfabrik och panna, Moelven Valåsen

Ny pelletsfabrik och panna, Moelven Valåsen

Objekt: Ny pelletsfabrik och panna, Moelven Valåsen

Omfattning: Nybyggnation av en Pelletsfabrik

Färdigställt/färdigställs: Årsskiftet 2024/2025

Totalkostnad: Ca. 380 milj.

Beställare: Moelven Industrier AB

Vår roll: Projektledare, Bitr Projektledare, projekteringsledning, upphandling, bygg och kvalitetsledning


Pågående projekt

Thermia: Arvika
Nybyggnation av produktionshall
Ny pelletsfabrik och panna, Moelven Valåsen
Objekt: Ny pelletsfabrik och panna, Moelven Valåsen Omfattning: Nybyggnation av en Pelletsfabrik Färdigställt/färdigställs: Årsskiftet 2024/2025...
Nordic Paper BHB 2026
Nordic Paper driver sedan 2020 ett arbete för att klarlägga förutsättningar för att utöka produktionen...
Tullholmsviken kvarter 4 & 7
Nybyggnation av tre kvarter med 900 lägenheter
Flexit, Örje Norge
Nybyggnation av Lager och kontor