Pågående projekt »

Nytt kafferosteri Löfbergs

Nytt kafferosteri Löfbergs

Nybyggnad av Kafferosteri i Välsviken

Färdigställs: 2020

Beställare: Kaffehuset i Karlstad

Vår roll i projektet: Projekteringsledare och projektledare.


Pågående projekt

Nytt kafferosteri Löfbergs
Nybyggnad av Kafferosteri i Välsviken Färdigställs: 2020 Beställare: Kaffehuset i Karlstad Vår roll i projektet:...
Next generation Gruvöns bruk
Ny pappersmaskin KM7, rullager och markarbeten. Färdigställande: Våren/sommaren -19 Omsättning: Totalbudget ca. 6 miljarder. Beställare:...
Brf. Grand Hotell
Om- och tillbyggnad av gamla Grand hotell till bostäder Beställare är Prepart, färdigställande våren 2019...