Projektgenomförande

Vi levererar projektledning i sin helhet i form av kompletta organisationer eller som delar av de funktioner som ingår i en projektledningsorganisation.
Vi är verksamma i byggprocessens alla faser, från att utveckla blivande projekt, genom hela projektgenomförandet och med tjänster i förvaltningsfasen.
Som projektledare tar vi ansvar för att projektet hanteras på ett planerat och strukturerat sätt.
Tillsammans med kunden drar vi upp riktlinjerna för projektet och vi tar ansvar för att kundens intentioner följs.
Det kan t.ex. handla om byggledning eller ekonomi styrning.

PSM AB kan agera ombud för beställaren gentemot myndigheter, projektörer och entreprenörer. Projektledning, byggledning och ekonomistyrning. PSM AB,s metoder och rutiner säkerställer att kundens behov och önskemål tillgodoses och att projektets mål uppnås.

Projektledningstjänster omfattar:

 • Projektledning
 • Projekteringsledning
 • Byggledning och kontroll
 • Montageledning
 • Installationsledning
 • Projektadministration
 • Kvalitets- och Miljöstyrning
 • Entreprenadbesiktning
 • Kontrollansvarig enl. PBL
 • Utredningar
 • Due Diiligance fastighetsbesikningar
 • BAS -P och BAS -U

Referensprojekt

O’learys Karlstad
Ombyggnation till ny nöjesanläggning
Nytt kafferosteri Löfbergs
Nybyggnad av Kafferosteri i Välsviken
Next generation Gruvöns bruk
Ny pappersmaskin KM7, rullager och markarbeten
Brf. Grand Hotell
Om- och tillbyggnad av gamla Grand hotell till bostäder
RH150, Rockhammars Bruk
Objekt: Ny CTMP anläggning på Rockhammars Bruk, RH150
Löfbergs logistics höglager Välsviken
Nytt centrallager för distribution av kaffe i hela Europa
NRH Ålesund AS
Kommersiella lokaler
Skidtunnel Torsby Kommun
Nybyggnad av skidtunnel
Mercurius 15 Karlstad
Verksamhetsombyggnad För Nordea