Projektgenomförande

Vi levererar projektledning i sin helhet i form av kompletta organisationer eller som delar av de funktioner som ingår i en projektledningsorganisation.
Vi är verksamma i byggprocessens alla faser, från att utveckla blivande projekt, genom hela projektgenomförandet och med tjänster i förvaltningsfasen.
Som projektledare tar vi ansvar för att projektet hanteras på ett planerat och strukturerat sätt.
Tillsammans med kunden drar vi upp riktlinjerna för projektet och vi tar ansvar för att kundens intentioner följs.
Det kan t.ex. handla om byggledning eller ekonomistyrning.

PSM AB kan agera ombud för beställaren gentemot myndigheter, projektörer och entreprenörer. Projektledning, byggledning och ekonomistyrning. PSM AB,s metoder och rutiner säkerställer att kundens behov och önskemål tillgodoses och att projektets mål uppnås.

Projektledningstjänster omfattar:

 • Projektledning
 • Projekteringsledning
 • Byggledning och kontroll
 • Montageledning
 • Installationsledning
 • Projektadministration
 • Kvalitets- och Miljöstyrning
 • Entreprenadbesiktning
 • Kontrollansvarig enl. PBL
 • Utredningar
 • Due Diiligance fastighetsbesikningar
 • BAS -P och BAS -U
 • Kalkylering

Referensprojekt

SBAB Mercurius
Om- och tillbyggnad av Mercurius 14
Nordea Mercurius
Ombyggnation av plan 0-2
Butiksomställning Netto blir COOP
Omställning Netto blir Coop
Rivning och sanering COOP Värmlands Produktionsanläggning
Rivning och Sanering av Coop Värmlands tidigare produktionsanläggning  
Ny handelspark kvarteret Pengen
Ny handelspark kvarteret Pengen
Kvarteret Gäddan 14
Kv. Gäddan 14, 49 st. hyreslägenheter
O’learys Karlstad
Ombyggnation till ny nöjesanläggning
Nytt kafferosteri Löfbergs
Nybyggnad av Kafferosteri i Välsviken
Next generation Gruvöns bruk
Ny pappersmaskin KM7, rullager och markarbeten