Projektgenomförande

Vi levererar projektledning i sin helhet i form av kompletta organisationer eller som delar av de funktioner som ingår i en projektledningsorganisation.
Vi är verksamma i byggprocessens alla faser, från att utveckla blivande projekt, genom hela projektgenomförandet och med tjänster i förvaltningsfasen.
Som projektledare tar vi ansvar för att projektet hanteras på ett planerat och strukturerat sätt.
Tillsammans med kunden drar vi upp riktlinjerna för projektet och vi tar ansvar för att kundens intentioner följs.
Det kan t.ex. handla om byggledning eller ekonomi styrning.

PSM AB kan agera ombud för beställaren gentemot myndigheter, projektörer och entreprenörer. Projektledning, byggledning och ekonomistyrning. PSM AB,s metoder och rutiner säkerställer att kundens behov och önskemål tillgodoses och att projektets mål uppnås.

 

Projektledningstjänster omfattar:

 • Projektledning
 • Projekteringsledning
 • Byggledning och kontroll
 • Montageledning
 • Installationsledning
 • Projektadministration
 • Kvalitets- och Miljöstyrning
 • Entreprenadbesiktning
 • Kontrollansvarig enl. PBL
 • Utredningar
 • Due Diiligance fastighetsbesikningar
 • BAS -P och BAS -U

Referensprojekt

O’learys Karlstad
Ombyggnation till ny nöjesanläggning Färdigställt: Hösten 2018 Roll: Projekterings- och projektledare
RH150, Rockhammars Bruk
Objekt: Ny CTMP anläggning på Rockhammars Bruk, RH150. Start 2015/06 avslut 2016/10 Beställare BillerudKorsnäs
Löfbergs logistics höglager Välsviken
Beställare: Löfbergs Logistic AB Objekt: Nytt centrallager för distribution av kaffe i hela Europa. Byggstart...
NRH Ålesund AS
Objekt: Kommersiella lokaler Omfattning: ca 6500m2 kommersiella lokaler för Kontor och Restaurang Byggstart: Projektet Augusti...
Skidtunnel Torsby Kommun
Objekt: Nybyggnad av skidtunnel Omfattning: Skidtunnel längd 1200m, och  skidskyttebana reception, butik .m.m Byggstart: Projektet...
Mercurius 15 Karlstad
Objekt: Verksamhetsombyggnad För Nordea Omfattning: ca 4500m2 Bank och kontorslokaler Byggstart: Projektet kommer att etappindelas...
Heden Etapp 3
Objekt: Ny Fastbränslepanna Omfattning: Nytt pannhus, rökgasrening och turbin Byggstart: Byggstart hösten 2012 Omsättning: Cirka...
Karlstad CCC
Objekt: Nybyggnad av kongress- och konsertanläggning samt ombyggnad av kontor. Omfattning: 24 000 kvm Färdigställt: 2011 Omsättning: 450 miljoner...
Wood 2012 Stora Enso
Objekt: Nytt renseri för Stora Enso Skoghall Omfattning: industrilokaler och Teknikbyggnader Byggstart: Projektet i produktion...