Referensprojekt »

Bryggudden

Bryggudden

Objekt: Bostäder, kommersiella lokaler och parkeringshus
Omfattning: 62 bostäder och 2 kommersiella lokaler och parkeringshus
Byggstart: Projektet kommer att etappindelas med byggstart våren 2011
Omsättning: Cirka 250 miljoner (Etapp 1)
Beställare: Uddprojektett AB


Referensprojekt

SBAB Mercurius
Om- och tillbyggnad av Mercurius 14
Nordea Mercurius
Ombyggnation av plan 0-2
Butiksomställning Netto blir COOP
Omställning Netto blir Coop
Rivning och sanering COOP Värmlands Produktionsanläggning
Rivning och Sanering av Coop Värmlands tidigare produktionsanläggning  
Ny handelspark kvarteret Pengen
Ny handelspark kvarteret Pengen
Kvarteret Gäddan 14
Kv. Gäddan 14, 49 st. hyreslägenheter
O’learys Karlstad
Ombyggnation till ny nöjesanläggning
Nytt kafferosteri Löfbergs
Nybyggnad av Kafferosteri i Välsviken
Next generation Gruvöns bruk
Ny pappersmaskin KM7, rullager och markarbeten