Referensprojekt »

Butiksomställning Netto blir COOP

Butiksomställning Netto blir COOP

Omställning Netto blir Coop

Objekt: Omställning Netto blir Coop

Omfattning: Omställning av två Nettobutiker som blir Coop. Butikerna töms helt och ersätts med ny inredning, kyl- och frysdiskar, kylmaskin m.m.

Färdigställt/färdigställs: November 2021

Beställare: Coop Värmland

Vår roll: Projekt- och byggledare för butiksomställning


Referensprojekt

SBAB Mercurius
Om- och tillbyggnad av Mercurius 14
Butiksomställning Netto blir COOP
Omställning Netto blir Coop Objekt: Omställning Netto blir Coop Omfattning: Omställning av två Nettobutiker som...
Ny handelspark kvarteret Pengen
Ny handelspark kvarteret Pengen
O’learys Karlstad
Ombyggnation till ny nöjesanläggning
Nytt kafferosteri Löfbergs
Nybyggnad av Kafferosteri i Välsviken
Next generation Gruvöns bruk
Ny pappersmaskin KM7, rullager och markarbeten
Brf. Grand Hotell
Om- och tillbyggnad av gamla Grand hotell till bostäder
RH150, Rockhammars Bruk
Objekt: Ny CTMP anläggning på Rockhammars Bruk, RH150
Löfbergs logistics höglager Välsviken
Nytt centrallager för distribution av kaffe i hela Europa