Referensprojekt »

Charlottenbergs handelspark KV Klaven/Pengen

Charlottenbergs handelspark KV Klaven/Pengen

Kommersiella lokaler

Objekt: Kommersiella lokaler
Omfattning: ca 21 000m2 kommersiella lokaler för retail handel och parkering
Byggstart: Projektet kommer att etappindelas i 2 etapper med byggstart okt. 2012 för etapp 1
Omsättning: Cirka 210Mkr
Beställare: Conseptor AS


Referensprojekt

SBAB Mercurius
Om- och tillbyggnad av Mercurius 14
Butiksomställning Netto blir COOP
Omställning Netto blir Coop
Ny handelspark kvarteret Pengen
Ny handelspark kvarteret Pengen
O’learys Karlstad
Ombyggnation till ny nöjesanläggning
Nytt kafferosteri Löfbergs
Nybyggnad av Kafferosteri i Välsviken
Next generation Gruvöns bruk
Ny pappersmaskin KM7, rullager och markarbeten
Brf. Grand Hotell
Om- och tillbyggnad av gamla Grand hotell till bostäder
RH150, Rockhammars Bruk
Objekt: Ny CTMP anläggning på Rockhammars Bruk, RH150
Löfbergs logistics höglager Välsviken
Nytt centrallager för distribution av kaffe i hela Europa