Referensprojekt »

Charlottenbergs handelspark KV Klaven/Pengen

Charlottenbergs handelspark KV Klaven/Pengen

Kommersiella lokaler

Objekt: Kommersiella lokaler
Omfattning: ca 21 000m2 kommersiella lokaler för retail handel och parkering
Byggstart: Projektet kommer att etappindelas i 2 etapper med byggstart okt. 2012 för etapp 1
Omsättning: Cirka 210Mkr
Beställare: Conseptor AS


Referensprojekt

SBAB Mercurius
Om- och tillbyggnad av Mercurius 14
Nordea Mercurius
Ombyggnation av plan 0-2
Butiksomställning Netto blir COOP
Omställning Netto blir Coop
Rivning och sanering COOP Värmlands Produktionsanläggning
Rivning och Sanering av Coop Värmlands tidigare produktionsanläggning  
Ny handelspark kvarteret Pengen
Ny handelspark kvarteret Pengen
Kvarteret Gäddan 14
Kv. Gäddan 14, 49 st. hyreslägenheter
O’learys Karlstad
Ombyggnation till ny nöjesanläggning
Nytt kafferosteri Löfbergs
Nybyggnad av Kafferosteri i Välsviken
Next generation Gruvöns bruk
Ny pappersmaskin KM7, rullager och markarbeten