Referensprojekt »

Charlottenbergs handelspark KV Klaven/Pengen

Charlottenbergs handelspark KV Klaven/Pengen

Kommersiella lokaler

Objekt: Kommersiella lokaler
Omfattning: ca 21 000m2 kommersiella lokaler för retail handel och parkering
Byggstart: Projektet kommer att etappindelas i 2 etapper med byggstart okt. 2012 för etapp 1
Omsättning: Cirka 210Mkr
Beställare: Conseptor AS


Referensprojekt

SBAB Mercurius
Om- och tillbyggnad av Mercurius 14
Butiksomställning Netto blir COOP
Omställning Netto blir Coop
O’learys Karlstad
Ombyggnation till ny nöjesanläggning
Nytt kafferosteri Löfbergs
Nybyggnad av Kafferosteri i Välsviken
Next generation Gruvöns bruk
Ny pappersmaskin KM7, rullager och markarbeten
Brf. Grand Hotell
Om- och tillbyggnad av gamla Grand hotell till bostäder
RH150, Rockhammars Bruk
Objekt: Ny CTMP anläggning på Rockhammars Bruk, RH150
Löfbergs logistics höglager Välsviken
Nytt centrallager för distribution av kaffe i hela Europa
NRH Ålesund AS
Kommersiella lokaler