Referensprojekt »

Heden Etapp 3

Heden Etapp 3

Ny Fastbränslepanna

Objekt: Ny Fastbränslepanna

Omfattning: Nytt pannhus, rökgasrening och turbin
Byggstart: Byggstart hösten 2012
Omsättning: Cirka 1200Mkr
Beställare: Karlstad Energi AB


Referensprojekt

O’learys Karlstad
Ombyggnation till ny nöjesanläggning
Nytt kafferosteri Löfbergs
Nybyggnad av Kafferosteri i Välsviken
Next generation Gruvöns bruk
Ny pappersmaskin KM7, rullager och markarbeten
Brf. Grand Hotell
Om- och tillbyggnad av gamla Grand hotell till bostäder
RH150, Rockhammars Bruk
Objekt: Ny CTMP anläggning på Rockhammars Bruk, RH150
Löfbergs logistics höglager Välsviken
Nytt centrallager för distribution av kaffe i hela Europa
NRH Ålesund AS
Kommersiella lokaler
Skidtunnel Torsby Kommun
Nybyggnad av skidtunnel
Mercurius 15 Karlstad
Verksamhetsombyggnad För Nordea