Referensprojekt »

Industrilokal i Töcksfors

Industrilokal i Töcksfors

Nybyggnad av industri

Objekt: Nybyggnad av industri.
Omfattning: Cirka 8000 kvm industri och kontor.
Byggstart: Mars 2011 (Färdigställt Januari 2012)
Omsättning: Cirka 60 miljoner
Beställare: Flexit AB
Projektledare: Per-Ove Eriksson


Referensprojekt

SBAB Mercurius
Om- och tillbyggnad av Mercurius 14
Butiksomställning Netto blir COOP
Omställning Netto blir Coop
O’learys Karlstad
Ombyggnation till ny nöjesanläggning
Nytt kafferosteri Löfbergs
Nybyggnad av Kafferosteri i Välsviken
Next generation Gruvöns bruk
Ny pappersmaskin KM7, rullager och markarbeten
Brf. Grand Hotell
Om- och tillbyggnad av gamla Grand hotell till bostäder
RH150, Rockhammars Bruk
Objekt: Ny CTMP anläggning på Rockhammars Bruk, RH150
Löfbergs logistics höglager Välsviken
Nytt centrallager för distribution av kaffe i hela Europa
NRH Ålesund AS
Kommersiella lokaler