Referensprojekt »

Mercurius 15 Karlstad

Mercurius 15 Karlstad

Verksamhetsombyggnad För NordeaObjekt: Verksamhetsombyggnad För Nordea
Omfattning: ca 4500m2 Bank och kontorslokaler
Byggstart: Projektet kommer att etappindelas i 3 etapper med byggstart januari 2013
Omsättning: Cirka 25Mkr
Beställare: ONL/ SPG AB


Referensprojekt

SBAB Mercurius
Om- och tillbyggnad av Mercurius 14
Nordea Mercurius
Ombyggnation av plan 0-2
Butiksomställning Netto blir COOP
Omställning Netto blir Coop
Rivning och sanering COOP Värmlands Produktionsanläggning
Rivning och Sanering av Coop Värmlands tidigare produktionsanläggning  
Ny handelspark kvarteret Pengen
Ny handelspark kvarteret Pengen
Kvarteret Gäddan 14
Kv. Gäddan 14, 49 st. hyreslägenheter
O’learys Karlstad
Ombyggnation till ny nöjesanläggning
Nytt kafferosteri Löfbergs
Nybyggnad av Kafferosteri i Välsviken
Next generation Gruvöns bruk
Ny pappersmaskin KM7, rullager och markarbeten