Referensprojekt »

Mercurius 15 Karlstad

Mercurius 15 Karlstad

Verksamhetsombyggnad För NordeaObjekt: Verksamhetsombyggnad För Nordea
Omfattning: ca 4500m2 Bank och kontorslokaler
Byggstart: Projektet kommer att etappindelas i 3 etapper med byggstart januari 2013
Omsättning: Cirka 25Mkr
Beställare: ONL/ SPG AB


Referensprojekt

O’learys Karlstad
Ombyggnation till ny nöjesanläggning
Nytt kafferosteri Löfbergs
Nybyggnad av Kafferosteri i Välsviken
Next generation Gruvöns bruk
Ny pappersmaskin KM7, rullager och markarbeten
Brf. Grand Hotell
Om- och tillbyggnad av gamla Grand hotell till bostäder
RH150, Rockhammars Bruk
Objekt: Ny CTMP anläggning på Rockhammars Bruk, RH150
Löfbergs logistics höglager Välsviken
Nytt centrallager för distribution av kaffe i hela Europa
NRH Ålesund AS
Kommersiella lokaler
Skidtunnel Torsby Kommun
Nybyggnad av skidtunnel
Mercurius 15 Karlstad
Verksamhetsombyggnad För NordeaObjekt: Verksamhetsombyggnad För Nordea Omfattning: ca 4500m2 Bank och kontorslokaler Byggstart: Projektet kommer...