Referensprojekt »

Nordea Mercurius

Nordea Mercurius

Ombyggnation av plan 0-2

Objekt: Ombyggnation av plan 0-2

Omfattning: ombyggnad av lokaler för Nordea Bank

Beställare: Tingsvalvet M14 AB

vår roll: Projekt-och byggledning

 


Referensprojekt

SBAB Mercurius
Om- och tillbyggnad av Mercurius 14
Nordea Mercurius
Ombyggnation av plan 0-2 Objekt: Ombyggnation av plan 0-2 Omfattning: ombyggnad av lokaler för Nordea...
Butiksomställning Netto blir COOP
Omställning Netto blir Coop
Rivning och sanering COOP Värmlands Produktionsanläggning
Rivning och Sanering av Coop Värmlands tidigare produktionsanläggning  
Ny handelspark kvarteret Pengen
Ny handelspark kvarteret Pengen
Kvarteret Gäddan 14
Kv. Gäddan 14, 49 st. hyreslägenheter
O’learys Karlstad
Ombyggnation till ny nöjesanläggning
Nytt kafferosteri Löfbergs
Nybyggnad av Kafferosteri i Välsviken
Next generation Gruvöns bruk
Ny pappersmaskin KM7, rullager och markarbeten