Referensprojekt »

NRH Ålesund AS

NRH Ålesund AS

Kommersiella lokalerObjekt: Kommersiella lokaler
Omfattning: ca 6500m2 kommersiella lokaler för Kontor och Restaurang
Byggstart: Projektet Augusti 2013 byggtid 12månader
Omsättning: Cirka 120Mkr
Beställare: NRH Ålesund AS/SPG AS


Referensprojekt

SBAB Mercurius
Om- och tillbyggnad av Mercurius 14
Nordea Mercurius
Ombyggnation av plan 0-2
Butiksomställning Netto blir COOP
Omställning Netto blir Coop
Rivning och sanering COOP Värmlands Produktionsanläggning
Rivning och Sanering av Coop Värmlands tidigare produktionsanläggning  
Ny handelspark kvarteret Pengen
Ny handelspark kvarteret Pengen
Kvarteret Gäddan 14
Kv. Gäddan 14, 49 st. hyreslägenheter
O’learys Karlstad
Ombyggnation till ny nöjesanläggning
Nytt kafferosteri Löfbergs
Nybyggnad av Kafferosteri i Välsviken
Next generation Gruvöns bruk
Ny pappersmaskin KM7, rullager och markarbeten