Referensprojekt »

NRH Ålesund AS

NRH Ålesund AS

Kommersiella lokalerObjekt: Kommersiella lokaler
Omfattning: ca 6500m2 kommersiella lokaler för Kontor och Restaurang
Byggstart: Projektet Augusti 2013 byggtid 12månader
Omsättning: Cirka 120Mkr
Beställare: NRH Ålesund AS/SPG AS


Referensprojekt

O’learys Karlstad
Ombyggnation till ny nöjesanläggning
Nytt kafferosteri Löfbergs
Nybyggnad av Kafferosteri i Välsviken
Next generation Gruvöns bruk
Ny pappersmaskin KM7, rullager och markarbeten
Brf. Grand Hotell
Om- och tillbyggnad av gamla Grand hotell till bostäder
RH150, Rockhammars Bruk
Objekt: Ny CTMP anläggning på Rockhammars Bruk, RH150
Löfbergs logistics höglager Välsviken
Nytt centrallager för distribution av kaffe i hela Europa
NRH Ålesund AS
Kommersiella lokalerObjekt: Kommersiella lokaler Omfattning: ca 6500m2 kommersiella lokaler för Kontor och Restaurang Byggstart: Projektet...
Skidtunnel Torsby Kommun
Nybyggnad av skidtunnel
Mercurius 15 Karlstad
Verksamhetsombyggnad För Nordea