Referensprojekt »

Ny handelspark kvarteret Pengen

Ny handelspark kvarteret Pengen

Ny handelspark kvarteret Pengen

Objekt: Ny handelspark kvarteret Pengen

Omfattning: Nybyggnation av en ICA-butik om cirka 3700 kvm samt option på handelslokaler om cirka 6000 kvm.

Färdigställt/färdigställs: Sommar 2021

Totalkostnad: Ca. 60 milj.

Beställare: Charlottenbergs handelspark AB

Vår roll: Projektledare, Bitr Projektledare, projekteringsledning, upphandling, bygg och kvalitetsledning samt KA


Referensprojekt

SBAB Mercurius
Om- och tillbyggnad av Mercurius 14
Nordea Mercurius
Ombyggnation av plan 0-2
Butiksomställning Netto blir COOP
Omställning Netto blir Coop
Rivning och sanering COOP Värmlands Produktionsanläggning
Rivning och Sanering av Coop Värmlands tidigare produktionsanläggning  
Ny handelspark kvarteret Pengen
Ny handelspark kvarteret Pengen Objekt: Ny handelspark kvarteret Pengen Omfattning: Nybyggnation av en ICA-butik om...
Kvarteret Gäddan 14
Kv. Gäddan 14, 49 st. hyreslägenheter
O’learys Karlstad
Ombyggnation till ny nöjesanläggning
Nytt kafferosteri Löfbergs
Nybyggnad av Kafferosteri i Välsviken
Next generation Gruvöns bruk
Ny pappersmaskin KM7, rullager och markarbeten