Referensprojekt »

Ny handelspark kvarteret Pengen

Ny handelspark kvarteret Pengen

Ny handelspark kvarteret Pengen

Objekt: Ny handelspark kvarteret Pengen

Omfattning: Nybyggnation av en ICA-butik om cirka 3700 kvm samt option på handelslokaler om cirka 6000 kvm.

Färdigställt/färdigställs: Sommar 2021

Totalkostnad: Ca. 60 milj.

Beställare: Charlottenbergs handelspark AB

Vår roll: Projektledare, Bitr Projektledare, projekteringsledning, upphandling, bygg och kvalitetsledning samt KA


Referensprojekt

SBAB Mercurius
Om- och tillbyggnad av Mercurius 14
Butiksomställning Netto blir COOP
Omställning Netto blir Coop
Ny handelspark kvarteret Pengen
Ny handelspark kvarteret Pengen Objekt: Ny handelspark kvarteret Pengen Omfattning: Nybyggnation av en ICA-butik om...
O’learys Karlstad
Ombyggnation till ny nöjesanläggning
Nytt kafferosteri Löfbergs
Nybyggnad av Kafferosteri i Välsviken
Next generation Gruvöns bruk
Ny pappersmaskin KM7, rullager och markarbeten
Brf. Grand Hotell
Om- och tillbyggnad av gamla Grand hotell till bostäder
RH150, Rockhammars Bruk
Objekt: Ny CTMP anläggning på Rockhammars Bruk, RH150
Löfbergs logistics höglager Välsviken
Nytt centrallager för distribution av kaffe i hela Europa