Referensprojekt »

Skidtunnel Torsby Kommun

Skidtunnel Torsby Kommun

Nybyggnad av skidtunnel

Objekt: Nybyggnad av skidtunnel

Omfattning: Skidtunnel längd 1200m, och  skidskyttebana reception, butik .m.m
Byggstart: Projektet färdigställt 2006
Omsättning: Cirka 75Mkr
Beställare: Fritid Nordvärmland


Referensprojekt

O’learys Karlstad
Ombyggnation till ny nöjesanläggning
Nytt kafferosteri Löfbergs
Nybyggnad av Kafferosteri i Välsviken
Next generation Gruvöns bruk
Ny pappersmaskin KM7, rullager och markarbeten
Brf. Grand Hotell
Om- och tillbyggnad av gamla Grand hotell till bostäder
RH150, Rockhammars Bruk
Objekt: Ny CTMP anläggning på Rockhammars Bruk, RH150
Löfbergs logistics höglager Välsviken
Nytt centrallager för distribution av kaffe i hela Europa
NRH Ålesund AS
Kommersiella lokaler
Skidtunnel Torsby Kommun
Nybyggnad av skidtunnel Objekt: Nybyggnad av skidtunnel Omfattning: Skidtunnel längd 1200m, och  skidskyttebana reception, butik...
Mercurius 15 Karlstad
Verksamhetsombyggnad För Nordea