Referensprojekt »

Wood 2012 Stora Enso

Wood 2012 Stora Enso

Nytt renseri för Stora Enso Skoghall

Objekt: Nytt renseri för Stora Enso Skoghall
Omfattning: industrilokaler och Teknikbyggnader
Byggstart: Projektet i produktion hösten 2012
Omsättning: Cirka 850Mkr
Beställare: Stora Enso Skoghall


Referensprojekt

O’learys Karlstad
Ombyggnation till ny nöjesanläggning
Nytt kafferosteri Löfbergs
Nybyggnad av Kafferosteri i Välsviken
Next generation Gruvöns bruk
Ny pappersmaskin KM7, rullager och markarbeten
Brf. Grand Hotell
Om- och tillbyggnad av gamla Grand hotell till bostäder
RH150, Rockhammars Bruk
Objekt: Ny CTMP anläggning på Rockhammars Bruk, RH150
Löfbergs logistics höglager Välsviken
Nytt centrallager för distribution av kaffe i hela Europa
NRH Ålesund AS
Kommersiella lokaler
Skidtunnel Torsby Kommun
Nybyggnad av skidtunnel
Mercurius 15 Karlstad
Verksamhetsombyggnad För Nordea